Προστασία προσωπικών δεδομένων

Με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων επιθυμούμε εμείς, η lr Aloe Vera Shop, να σας ενημερώσουμε, για το πώς επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα σχετιζόμενα με εσάς, σαν χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (e-shop- lraloeverashop), προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα. Η lr Aloe Vera Shop τηρεί τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ.

 1. Ποια προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο;

Προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα είναι όλα τα στοιχεία που μας ανακοινώνετε για ένα καθορισμένο ή καθορίσιμο φυσικό πρόσωπο, που δημιουργούνται σε εμάς ή που με διαφορετικό τρόπο συγκεντρώνονται από εμάς. Σε σχέση με τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα για εσάς:

1.1 Κύρια στοιχεία

Κύρια στοιχεία είναι το όνομα, η διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός τηλεφώνου, αριθμός δελτίου ταυτότητας, η διεύθυνση Email.

Επεξεργαζόμαστε τα κύρια στοιχεία σας, για την υλοποίηση της συναφθείσας με εσάς μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος σύμβασης πώλησης. Χωρίς την επεξεργασία των κύριων στοιχείων σας, δεν είναι δυνατή η σύναψη μιας σύμβασης και η υλοποίησή της.

1.2 Στοιχεία παραγγελιών

Στοιχεία παραγγελιών είναι τα στοιχεία τα σχετικά με τις από εσάς συναφθείσες ή διακοπείσες παραγγελίες, όπως π.χ. παραγγελθέντα είδη, επιλεγείς τρόπος πληρωμής και τιμές. Τα στοιχεία αυτά τα επεξεργαζόμαστε για την υλοποίηση και την εκκαθάριση συμφωνηθεισών παραγγελιών. Χωρίς αυτές τις επεξεργασίες των στοιχείων των παραγγελιών σας, δεν είναι δυνατή μια σύναψη σύμβασης και η υλοποίησή της. Κατά τα λοιπά επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία των παραγγελιών σας για σκοπούς μάρκετινγκ.

1.3 Λογαριασμός χρήστη

1.4 Δεδομένα κίνησης

Τα δεδομένα κίνησης είναι στοιχεία για τη χρήση σας της σελίδας του Internet του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (lraloeverashop.gr), π.χ. ποιες σελίδες, πότε και για πόσο χρονικό διάστημα καλέσατε.

Με κάθε χρήση μιας σελίδας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, αποθηκεύονται στοιχεία για αυτήν τη χρήση σε ένα αρχείο καταγραφής ανώνυμα.
Προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα δεν συλλέγονται, ιδιαίτερα δεν συλλέγονται επίσης ή διεύθυνσή σας IP και οι ιδιότητες του περιηγητή σας.

 1. Έλεγχος της φερεγγυότητας και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε όσο το δυνατόν καλές επιλογές για την εκλογή του τρόπου πληρωμής και να αποκλείουμε δυσκολίες στις χρηματικές συναλλαγές, προστατεύουμε εσάς και εμάς από κατάχρηση, διαβιβάζοντας σε παραγγελίες που απαιτούν από πλευράς μας μια προπαροχή (πληρωμή επί αντικαταβολή, τιμολόγιο), τα απαιτούμενα για τον έλεγχο της φερεγγυότητας στοιχεία (μεταξύ άλλων όνομα, στοιχεία διεύθυνσης, ημερομηνία γέννησης κλπ). Χωρίς την πληροφορία της φερεγγυότητας, δεν είναι δυνατοί τρόποι πληρωμής με προπαροχή.

 1. Συνδέσεις

Χρησιμοποιούμε συνδέσεις με άλλες παρουσίες μας στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες και υπηρεσίες τρίτων, π.χ. σε κανάλια κοινωνικών μέσων όπως Facebook, Twitter ή Youtube. Για την επεξεργασία δεδομένων από αυτούς τους άλλους παρόχους υπηρεσιών στις ιστοσελίδες τους, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι αυτοί οι τρίτοι και ισχύουν οι οδηγίες προστασίας δεδομένων των τελευταίων.

 1. Cookies και Παρακολούθηση (Tracking)

4.1 Βασικές πληροφορίες

4.1.1 Τι είναι τα Cookies;

Προκειμένου να διαμορφώσουμε τις ιστοσελίδες μας όσο το δυνατόν πιο φιλικές για το χρήστη και να αυξήσουμε την καταλληλόλητα της διαφήμισής μας για τους επισκέπτες των ιστοσελίδων μας, χρησιμοποιούμε εμείς και οι συνεργάτες μας τα λεγόμενα „Cookies“. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο ενός επισκέπτη. Επιτρέπουν τη διατήρηση πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και την αναγνώριση του υπολογιστή του επισκέπτη. Αυτό συμβαίνει εν μέρει και με τη χρησιμοποίηση των λεγόμενων εικονοστοιχείων παρακολούθησης (Tracking-Pixel), που δεν αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο ενός επισκέπτη, αλλά όπως ακριβώς και ένα Cookie μπορούν να εξυπηρετήσουν στην αναγνώριση του υπολογιστή. Εν συνεχεία στην έννοια „Cookie“, συμπεριλαμβάνονται τόσο τα Cookies από τεχνική άποψη, όσο και τα Tracking Pixel και παρόμοιες τεχνικές μέθοδοι.

Εφόσον επισκέπτεστε για πρώτη φορά τις ιστοσελίδες μας, σας γνωστοποιείται στη σελίδα σας εισόδου, η οδηγία για την προστασία δεδομένων με το κείμενο συγκατάθεσης σε Cookies. Εφόσον μετά συνεχίσετε με τη χρήση των ιστοσελίδων και δεν αντιτεθείτε στη χρήση των Cookies, η συγκατάθεση αυτή αποθηκεύεται στον περιηγητή σας (Browser), ούτως ώστε να μη χρειάζεται να σας γνωστοποιούμε αυτήν την οδηγία εκ νέου σε κάθε σελίδα. Εφόσον η οδηγία αυτή λείπει από τον περιηγητή σας (π.χ. με τη διαγραφή του ιστορικού περιήγησης), σε μια νέα επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας η οδηγία αυτή εμφανίζεται.

4.1.2 Ποια Cookies χρησιμοποιούμε;

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε δύο κατηγορίες Cookies: (1) Τεχνικά απαραίτητα Cookies, χωρίς τα οποία θα περιοριζόταν η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων μας και (2) προαιρετικά Cookies ανάλυσης, στόχευσης και διαφήμισης:

(α) Τεχνικά απαραίτητα Cookies

Τα Cookies αυτά είναι απαραίτητα, προκειμένου να σας καταστήσουν δυνατή την κίνηση στις ιστοσελίδες μας και τη χρήση των λειτουργιών τους. Αποθηκεύουν για παράδειγμα ποια προϊόντα τοποθετήσατε στο καλάθι αγορών σας ή την πρόοδο της διαδικασίας παραγγελιών σας ή σας καθιστούν δυνατή την απλή αναζήτηση εμπόρων όπου μπορείτε να αποκτήσετε τα προϊόντα μας (π.χ. μέσω απεικόνισης ενός χάρτη της περιοχής σας). Τα Cookies αυτά δεν συλλέγουν πληροφορίες για εσάς, που θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς Marketing ή δεν αποθηκεύουν πού βρεθήκατε στο Internet. Τα Cookies αυτά είναι συγκεκριμένης περιόδου σύνδεσης για τη διάρκεια της παραμονής σας στην ιστοσελίδα μας και σταματούν μετά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο (επίσκεψη). Η απενεργοποίηση αυτής της κατηγορίας των Cookies θα περιόριζε τις λειτουργίες των ιστοσελίδων στο σύνολο ή σε τμήματά τους.

(β) Cookies ανάλυσης, στόχευσης και διαφήμισης

Τα Cookies ανάλυσης καταγράφουν πληροφορίες πάνω στο πως χρησιμοποιούν οι επισκέπτες γενικά μια ιστοσελίδα, ποιες σελίδες καλούν αυτοί συχνότερα και εάν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Τα Cookies αυτά δεν συλλέγουν δεδομένα, βάσει των οποίων να μπορούν να αναγνωριστούν οι επισκέπτες τους. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια αυτών των Cookies, εξυπηρετούν αποκλειστικά στην κατανόηση και στη βελτίωση της λειτουργικότητας και του Services της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιούμε για την ανάλυση των ιστοσελίδων μας την Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. Οι μέσω της χρησιμοποίησης της Google Analytics παραχθείσες πληροφορίες για τη χρήση σας αυτής της ιστοσελίδας, διαβιβάζονται σε ένα διακομιστή (Server) της Google στις ΗΠΑ και εκεί αποθηκεύονται. Μέσω της ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης IP σε αυτήν την ιστοσελίδα, περικόπτεται ωστόσο η διεύθυνσή σας IP από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εντός των άλλων συμβαλλομένων χωρών της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Τα Cookies στόχευσης και διαφήμισης χρησιμοποιούνται προκειμένου η διαφήμιση να εναρμονίζεται πιο εύστοχα με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Εξυπηρετούν επίσης και στο να περιορίζουν τη συχνότητα που βλέπετε την ίδια διαφημιστική αγγελία, στο να μετρούν την αποτελεσματικότητα μιας διαφημιστικής εκστρατείας και στην κατανόηση της συμπεριφοράς προσώπων που έχουν δει μια αγγελία. Τα Cookies αυτά τοποθετούνται συνήθως από διαφημιστικά δίκτυα, με τη συγκατάθεση του φορέα διαχείρισης των ιστοσελίδων (αυτό σημαίνει εν προκειμένω με τη δική μας συγκατάθεση), στις σελίδες του. Αναγνωρίζουν ότι ένας χρήστης επισκέφτηκε μια ιστοσελίδα και μεταβιβάζουν αυτήν την πληροφορία σε άλλους π.χ. σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη διαφήμιση ή προσαρμόζουν τα ίδια ανάλογα τη διαφήμιση. Συχνά συνδυάζονται με μια λειτουργικότητα ιστοσελίδων, που εξασφαλίζεται από αυτήν την επιχείρηση. Χρησιμοποιούμε ως εκ τούτου αυτά τα Cookies, για να δημιουργήσουμε μια σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα, τα οποία εν συνεχεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν περαιτέρω τις πληροφορίες για την επίσκεψή σας, προκειμένου να φέρουν στοχευμένα σε άλλες ιστοσελίδες τη διαφήμιση στα μέτρα σας και προκειμένου να θέσουν στη διάθεση των χρησιμοποιούμενων από εμάς διαφημιστικών δικτύων πληροφορίες για την επίσκεψή σας, ώστε να είναι δυνατόν σε εσάς αργότερα, στη βάση της συμπεριφοράς σας περιήγησης, να σας παρουσιαστεί ακριβώς η διαφήμιση, που εν δυνάμει πραγματικά σας ενδιαφέρει.

Η απενεργοποίηση αυτής της κατηγορίας των Cookies δεν μειώνει τη λειτουργικότητα των ιστοσελίδων μας. Αυτήν τη στιγμή χρησιμοποιούμε Cookies και τεχνολογία εντοπισμού (Tracking-Technologies) αυτής της κατηγορίας της Google Analytics.

4.2 Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας αναλύσεων ιστού Google Analytics. Πάροχος είναι η Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «Cookies». Οι μέσω του Cookie παραχθείσες πληροφορίες για τη χρήση σας αυτού του ιστότοπου, μεταβιβάζονται κατά κανόνα σε ένα διακομιστή (Server) της Google στις ΗΠΑ και εκεί αποθηκεύονται.

Στην περίπτωση της ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης IP (πρωτοκόλλου Internet) σε αυτήν την ιστοσελίδα, η διεύθυνσή σας IP περικόπτεται ωστόσο προηγουμένως από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εντός άλλων συμβαλλομένων κρατών της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαβιβάζεται η πλήρης διεύθυνση IP σε ένα Server της Google στις ΗΠΑ και περικόπτεται εκεί. Κατ’ εντολή του φορέα διαχείρισης αυτού του ιστότοπου η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση σας του ιστότοπου, να συντάξει,

αναφορές για τις δραστηριότητες του ιστότοπου και να προσκομίσει και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τη χρήση του ιστότοπου και του Internet, έναντι του φορέα διαχείρισης του ιστότοπου. Η διαβιβασθείσα από τον Browser διεύθυνση IP στο πλαίσιο της Google Analytics, δεν θα συνδεθεί με άλλα δεδομένα της Google.

Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των Cookies μέσω μιας ανάλογης ρύθμισης του λογισμικού σας του Browser. Σας επισημαίνουμε εντούτοις ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδεχομένως δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Πέραν αυτού μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή των μέσω του Cookie παραχθέντων και με τη χρήση σας του ιστότοπου σχετιζομένων δεδομένων (συμπεριλαμβανόμενης της διεύθυνσής σας IP) στη Google, καθώς επίσης την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη Google, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας το διαθέσιμο πρόσθετο του περιηγητή (Browser-Plugin) υπό τον ακόλουθο σύνδεσμο (Link): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Εναλλακτικά στο πρόσθετο του περιηγητή (Browser-Add-On) ή μέσα σε Browsers σε κινητές συσκευές, «κλικάρετε» παρακαλώ σε αυτό το Link, για να εμποδίσετε μελλοντικά τη συλλογή από τη Google Analytics μέσα σε αυτόν το ιστότοπο [η επιλογή αποκλεισμού (Opt Out) λειτουργεί μόνο στο Browser και μόνο για αυτόν τον τομέα (Domain)]. Σχετικά με αυτό αποθηκεύεται ένα Cookie Opt-Out στη συσκευή σας. Εάν διαγράψετε τα Cookies σας σε αυτόν τον Browser, πρέπει να «κλικάρετε» εκ νέου σε αυτόν τον σύνδεσμο.

 1. Δικαίωμα αντίρρησης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στη χρησιμοποίηση των δεδομένων σας για την αποστολή ενημερωτικών επιστολών μάρκετινγκ (Marketing-Newsletter). Είμαστε τότε εκ του νόμου υποχρεωμένοι, να τερματίσουμε τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων.

Δεν αποστέλλουμε ενημερωτικές επιστολές μάρκετινγκ (Marketing-Newsletter)!!!.

 1. Μεταβίβαση σε τρίτους

6.1 Μεταβίβαση δεδομένων σε επεξεργαστές παραγγελιών

Χρησιμοποιούμε εν μέρει παρόχους υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές απαιτήσεις στο πλαίσιο μιας επεξεργασίας παραγγελιών, αυτό σημαίνει κατ’ εντολή μας, σύμφωνα με τις υποδείξεις μας και υπό τον έλεγχό μας.

Οι επεξεργαστές παραγγελιών είναι ιδίως τεχνικοί πάροχοι υπηρεσιών, τους οποίους χρησιμοποιούμε για την προετοιμασία της ιστοσελίδας και την πρακτική παροχή των υπηρεσιών μας, π.χ. πάροχοι υπηρεσιών για τη συντήρηση λογισμικού, τη διαχείριση του κέντρου δεδομένων και των τεχνικά απαραίτητων Cookies. Για την πρακτική υλοποίηση της διαφήμισης και του Marketing, χρησιμοποιούμε επίσης επεξεργαστές παραγγελιών, π.χ. παρόχους υπηρεσιών για την αποστολή Email και Cookies ανάλυσης (Analyse-Cookies).

Στις περιπτώσεις αυτές, παραμένουμε υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων. Η μεταβίβαση και η επεξεργασία προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σε ή μέσω των επεξεργαστών μας παραγγελιών, βασίζεται στη νομική βάση, που μας επιτρέπει κάθε φορά την επεξεργασία δεδομένων. Δεν απαιτείται μια χωριστή νομική βάση.

6.2 Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Εφόσον δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, δεν μεταβιβάζουμε τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας σε άλλον τρίτο για σκοπούς μάρκετινγκ.

 1. Ασφάλεια

Λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ιδίως για να εξασφαλίσουμε, ότι τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας προστατεύονται από απώλεια, λανθασμένες αλλαγές ή ανεπίτρεπτες προσβάσεις τρίτων. Τα μέτρα προσαρμόζονται συνεχώς στις βελτιούμενες τεχνικές δυνατότητες.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Οι ερωτήσεις και προτάσεις σας στο θέμα της προστασίας των δεδομένων, είναι για εμάς πολύ ευπρόσδεκτες και σημαντικές. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αρμόδιος φορέας: lr Aloe Vera Shop ανεξάρτητος συνεργάτης της LR Health & Beauty Systems GmbH, Σέρρες, []

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:

 1. Διάρκεια αποθήκευσης

Αποθηκεύουμε τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υπάρχει ο σκοπός της αποθήκευσης που την απαιτεί. Τα κύρια στοιχεία σας και τα στοιχεία της παραγγελίας σας αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας ή εάν η αποθήκευση προβλέπεται από κανονισμούς του δικαίου της ΕΕ και από εθνικούς κανονισμούς, νόμους ή άλλες διατάξεις.

Τα κύρια στοιχεία σας και τα στοιχεία της παραγγελίας σας διαγράφονται μετά την πάροδο των 3 μηνών.

Αποθηκευμένα δεδομένα αποκλειστικά για σκοπούς μάρκετινγκ, δηλαδή ιδίως δεδομένα κυκλοφορίας, διαγράφονται εφόσον παύσει να υπάρχει το νόμιμο συμφέρον μας για την αποθήκευση.

 1. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε ενημέρωση, διόρθωση, διαγραφή και περιορισμό της επεξεργασίας, να ασκείτε το δικαίωμα σας της μεταβιβασιμότητας των δεδομένων και το ανωτέρω αναφερθέν δικαίωμα σας της προβολής αντιρρήσεων, καθώς επίσης να ανακαλείτε χορηγηθείσες συγκαταθέσεις

Εφόσον έχετε αμφιβολία για τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας, παρακαλώ ενημερώστε μας, ώστε να μπορέσουμε να το διευκρινίσουμε.

 1. Αλλαγές της δήλωσης προστασίας δεδομένων

Από καιρού εις καιρόν μπορεί να απαιτείται η προσαρμογή του περιεχομένου της προκείμενης δήλωσης εμπιστευτικότητας. Ως εκ τούτου επιφυλασσόμαστε για την αλλαγή της ανά πάσα στιγμή. Θα δημοσιεύουμε την τροποποιημένη εκδοχή της δήλωσης εμπιστευτικότητας κατά τον ίδιο τρόπο σε αυτήν τη θέση. Εάν μας επισκεφτείτε πάλι, θα πρέπει ως εκ τούτου να διαβάσετε εκ νέου τη δήλωση εμπιστευτικότητας.

Έκδοση: Μάϊος 2018